linux-hosting
windows-hosting
vps
dedicated_server
Tên Miền

Mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh địa chỉ bằng số. Cách nhìn trừu tượng này cho phép bất kỳ tài nguyên nào (ở đây là website) đều có thể được di chuyển đến một địa chỉ vật lý khác trong cấu trúc liên kết địa chỉ mạng, có thể là toàn cầu hoặc chỉ cục bộ trong một mạng intranet, mà trên thực tế là đang làm thay đổi địa chỉ IP. Việc dịch từ tên miền sang địa chỉ IP (và ngược lại) do hệ thống DNS trên toàn cầu thực hiện.

Với việc cho phép sử dụng địa chỉ dạng chữ cái không trùng nhau thay cho dãy số, tên miền - domain cho phép người dùng Internet dễ tìm kiếm và liên lạc với các trang web và bất kỳ dịch vụ liên lạc dựa trên IP nào khác. Tính uyển chuyển của hệ thống tên miền cho phép nhiều địa chỉ IP có thể được gán vào một tên miền, hoặc nhiều tên miền đều cùng chỉ đến một địa chỉ IP. Điều này có nghĩa là một máy chủ có thể có nhiều vai trò (như lưu trữ nhiều website độc lập), hoặc cùng một vai trò có thể được trải ra trên nhiều máy chủ. Một địa chỉ IP có thể được gán cho vài máy chủ, như trong mạng anycast.


Bảng Giá Tên Miền


Tên Miền Quốc Tế

Tên Dịch vụ Phí cài đặt Phí năm đầu Phí duy trì hàng năm Phí Transfer  
.com Miễn phí 230,000 đ 230,000 đ 200,000 đ Đăng Ký
.net Miễn phí 230,000 đ 230,000 đ 200,000 đ Đăng Ký
.org Miễn phí 230,000 đ 230,000 đ 200,000 đ Đăng Ký
.info Miễn phí 230,000 đ 230,000 đ 200,000 đ Đăng Ký
.us Miễn phí 195,000 đ 195,000 đ 175,000 đ Đăng Ký
.biz Miễn phí 230,000 đ 230,000 đ 200,000 đ Đăng Ký
.cc Miễn phí 450,000 đ 450,000 đ 430,000 đ Đăng Ký
.asia Miễn phí 350,000 đ 350,000 đ 330,000 đ Đăng Ký
.eu Miễn phí 230,000 đ 230,000 đ 200,000 đ Đăng Ký
.me Miễn phí 600,000 đ 600,000 đ 580,000 đ Đăng Ký
.tel Miễn phí 330,000 đ 330,000 đ 310,000 đ Đăng Ký
.ws Miễn phí 250,000 đ 250,000 đ 230,000 đ Đăng Ký
.name Miễn phí 230,000 đ 230,000 đ 200,000 đ Đăng Ký
.tv Miễn phí 600,000 đ 600,000 đ 580,000 đ Đăng Ký
.mobi Miễn phí 450,000 đ 450,000 đ 430,000 đ Đăng Ký
.bz Miễn phí 600,000 đ 600,000 đ 580,000 đ Đăng Ký
.mn Miễn phí 900,000 đ 900,000 đ 880,000 đ Đăng Ký
.in Miễn phí 330,000 đ 330,000 đ 310,000 đ Đăng Ký
.co.uk Miễn phí 195,000 đ 195,000 đ 175,000 đ Đăng Ký
.co Miễn phí 600,000 đ 600,000 đ 580,000 đ Đăng Ký
.ca Miễn phí 350,000 đ 350,000 đ 330,000 đ Đăng Ký
.es Miễn phí 230,000 đ 230,000 đ 200,000 đ Đăng Ký
.de Miễn phí 230,000 đ 230,000 đ 200,000 đ Đăng Ký
.com.ru Miễn phí 230.000 đ 200.000 đ 230.000 đ Đăng Ký
.xxx Miễn phí 2.390.000 đ 2.390.000 đ 2.150.000 đ Đăng Ký

 

Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Tên Miền Việt Nam

Tên Dịch vụ Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer  
.vn 350,000 đ 480,000 đ Miễn phí Đăng Ký
.com.vn 350,000 đ 350,000 đ Miễn phí Đăng Ký
.net.vn 350,000 đ 350,000 đ Miễn phí Đăng Ký
.org.vn 200,000 đ 200,000 đ Miễn phí Đăng Ký
.info.vn 200,000 đ 200,000 đ Miễn phí Đăng Ký
.gov.vn 200,000 đ 200,000 đ Miễn phí Đăng Ký
.edu.vn 200,000 đ 200,000 đ Miễn phí Đăng Ký
.biz.vn 350,000 đ 350,000 đ Miễn phí Đăng Ký
.name.vn 30,000 đ 30,000 đ Miễn phí Đăng Ký
.pro.vn 200,000 đ 200,000 đ Miễn phí Đăng Ký
.health.vn 200,000 đ 200,000 đ Miễn phí Đăng Ký
.ac.vn 200,000 đ 200,000 đ Miễn phí Đăng Ký
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 200,000 đ 200,000 đ Miễn phí Đăng Ký

 

Lưu ý : Tên miền VN không phải chịu phí VAT 10%