linux-hosting
windows-hosting
vps
dedicated_server
Thiết Kế Hình Ảnh
NetSoft Solution, Đội ngũ chuyên cung cấp đầy đủ các giải pháp đa phương tiện, bao gồm cả in ấn. Để sáng tạo tác phẩm nghệ thuật, chúng tôi nổ lực làm việc, sáng tạo để đáp ứng tất cả các tiêu chí của dự án. Trong giai đoạn thiết kế, nhà thiết kế của chúng tôi làm việc chặt chẽ với bạn để đảm bảo xây dựng thương hiệu của bạn được thực thi và được thông báo là rõ ràng. Chúng tôi cũng cung cấp một danh sách các nhà cung cấp in đủ điều kiện tốt nhất cho mỗi công việc của cá nhân và làm theo thông qua với từng dự án để đảm bảo các tài liệu in ấn cuối cùng đáp ứng yêu cầu tất cả các mục tiêu.
NetSoft Solutoin bao gồm các dịch vụ thiết kế như:

arrow-readon Business Card
arrow-readon Thiết Kế Brochure
arrow-readon Thiết Kế Bao Thư
arrow-readon Thiết Kế Postcards

12 card